ضریب IP66 و ضرایب نفوذ

امتیاز کاربران :
10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست | چهارشنبه 11 اسفند 1395 | نظرات کاربران ( 0 )

کاربرد ضریب (IP66) در دوربین های مدار بسته اوت دور (محیط باز)

ضریب IP66 ویژه دوربین های مدار بسته اوت دور (محیط باز) بوده و به منظور سنجش میزان مقاومت بدنه دوربین مدار بسته در برابر شرایط مختلف آب و هوایی (جلوگیری از ورود اشیای خارجی به داخل بدنه دوربین مدار بسته) طراحی شده است. اولین رقم از سمت چپ (6) ضریب غیرقابل نفوذ بودن بدنه دوربین مدار بسته از ورود ذرات جامد است. برای مثال، ضریب (1) نشانگر غیرقابل نفوذ بودن اشیای با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر است و همچنین ضریب (6) به معنای غیرقابل نفوذ بودن دوربین مدار بسته در مقابل ذرات گرد و غبار است. دومین رقم از سمت چپ (6) ضریب غیرقابل نفوذ بودن بدنه دوربین مداربسته در مقابل مایعات است. برای مثال،  ضریب (1) به معنی غیرقابل نفوذ نبودن بدنه دوربین مدار بسته در مقابل ورود مایعات به داخل بدنه است و ضریب (8) به معنی عدم نفوذ مایعات به داخل بدنه دوربین مدار بسته در صورت غوطه ور شدن مکرر دوربین مدار بسته به داخل آب (مایعات) است.

جدول زیر انواع ضرایب نفوذ (IP) را نشان می‌دهد

 

ضریب مقاومت در برابر ورود ذرات جامد

رقم اول

مشخصه

توضیحات

0

قابل نفوذ

بدنه دوربین مدار بسته در اثر مجاورت با ذرات جامد قابل نفوذ است.

1

غیرقابل نفوذ-ذرات با قطر بیشتر از 50 میلی متر

بدنه دوربین مدار بسته در اثر برخورد(غیر تعمدی) با اشیای با قطر 50 میلی متر یا بیشتر (نظیر انگشتان دست، ابزارهای کار) غیرقابل نفوذ است

2

غیرقابل نفوذ-ذرات با قطر بیشتر از 12 میلی متر

بدنه دوربین مدار بسته در اثر برخورد(غیر تعمدی) با اشیای با قطر 12 میلی متر یا بیشتر (نظیر ابزارهای کوچک) غیرقابل نفوذ است.

3

غیرقابل نفوذ-ذرات با قطر بیشتر از 2.5 میلی متر

بدنه دوربین مدار بسته در اثر برخورد با اشیای با قطر 2.5 میلی متر یا بیشتر (نظیر سیم، پیچ و غیره) غیرقابل نفوذ است.

4

غیرقابل نفوذ-ذرات با قطر بیشتر از 1 میلی متر

بدنه دوربین مدار بسته در اثر برخورد با اشیای با قطر 1 میلی متر یا بیشتر (نظیر قطعات و سیم های بسیار ریز) غیرقابل نفوذ است.

5

غیرقابل نفوذ-ذرات ریز خاک

بدنه دوربین مدار بسته در اثر تماس با ذرات ریز خاک و یا غبار تا حد زیادی (تا حدی که عملکرد دوربین مدار بسته دچار اشکال نشود) غیرقابل نفوذ است.

6

غیرقابل نفوذ-ذرات گرد و غبار

بدنه دوربین مدار بسته در اثر تماس با ذرات ریز خاک و یا ذرات گرد و غبار کاملا غیرقابل نفوذ است.

ضریب مقاومت در برابر ورود مایعات

رقم دوم

مشخصه

توضیحات

0

قابل نفوذ

بدنه دوربین مدار بسته در اثر مجاورت با مایعات قابل نفوذ است.

1

مقاوم در برابر ریزش آب

عدم اثرپذیری جدی  بدنه دوربین مدار بسته در اثر ریزش عمودی آب.

2

مقاوم در برابر ریزش آب با زاویه 15 درجه

عدم اثرپذیری جدی  بدنه دوربین مدار بسته در اثر ریزش عمودی آب تا زاویه 15 درجه.

3

مقاوم در برابر ذرات ریز آب (اسپری)

عدم اثرپذیری جدی  بدنه دوربین مدار بسته در اثر اسپری آب تا زاویه 60 درجه.

4

مقاوم در برابر تماس مستقیم با آب

عدم اثرپذیری جدی  بدنه دوربین مدار بسته در اثر تماس مستقیم با آب با هر زاویه ای که باشد.

5

مقاوم در برابر تماس با جریان تند آب

عدم اثرپذیری جدی  بدنه دوربین مدار بسته در اثر برخورد با جریان تند آب (پاشیدن آب از شیر یا شیلنگ آب).

6

مقاوم در برابر قرارگرفتن در سطح آب

عدم اثرپذیری جدی  بدنه دوربین مدار بسته در اثر قرارگرفتن دوربین مدار بسته به صورت لحظه ای و موقت در آب های سطحی.

7

مقاومت در برابر غوطه ور شدن (قرار گرفتن) در آب

عدم اثرپذیری جدی  بدنه دوربین مدار بسته در اثر غوطه ور شدن در آب (زمان غوطه ور شدن کوتاه و فشار آب جزئی)

8

مقاومت در برابر قرار گرفتن در آب

عدم اثرپذیری جدی  بدنه دوربین مدار بسته در اثر غرق شدن در آب (در زمان طولانی تر و با فشار آب بیشتر).

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :